Vi är positiva till flyglinjen till Frankfurt, oavsett vilken insinuering BLT väljer att tillskriva oss | Sverigedemokraterna i Karlshamn

Vi är positiva till flyglinjen till Frankfurt, oavsett vilken insinuering BLT väljer att tillskriva oss

I regionen har vi sverigedemokrater varit det parti som har velat minska restriktionerna för möjligheterna att välja flyget när personal reser till Stockholm. Flyget är både snabbt och ekonomiskt. Tar man flyget kan man åka upp på morgonen och komma hem på kvällen och därmed slipper regionen kostnader för tillexempel övernattning och den enskilde kommer hem för att kunna vara på arbetet dagen efter.

Gällande flyget till Frankfurt är vi positiva till en ny flyglinje, detta är framförallt viktigt för den regionala utvecklingen. Däremot borde regionen stå för kostnaden – inte fördela den på samtliga kommuner. Som jämförelse har vi Techtank i Olofström, som stärker industrins konkurrenskraft i regionen och gör ett viktigt arbete för vår regionalutveckling, som finansieras av Region Blekinge och av Olofströms kommun – inte samtliga kommuner även om vi alla gynnas av det. Kreativum i Karlshamn finansieras endast av Karlshamns kommun, ingenting från Region Blekinge, trots att andra science centers i Sverige delfinansieras av respektive regionkommuner.

Vi anser att Region Blekinge ska hålla sig konsekvent och stå för kostnaden för satsningar i – och för – regionen. Varför ska vissa saker delfinansieras när andra inte gör det, när det är uppenbart att det är till gagn för hela regionen? För att få rim och reson borde Region Blekinge se över vad som är viktigt för den regionala utvecklingen och finansiera dessa eller finansiera det tillsammans med just den kommun som är mest berörd. Detta för att vissa kommuner inte ska få särställning genom att man får vara med och finansiera – men inte får något medfinansierat tillbaka.

En annan orsak till att regionen borde ta hela kostnaden gällande flyglinjen är att det skedde en skatteväxling för några år sedan där man sänkte skatten med 50 öre för kommunerna – medan regionskatten höjdes med lika mycket för att finansiera kollektivtrafiken. En flyglinje för allmänhet är en form av resande precis som tåg och buss vilket därmed bör finansieras av regionen.

Vi har gång på gång påtalat hur positiva vi är till denna flyglinje, vilket jag också gjorde när jag pratade med BLT, men de valde att insinuera något annorlunda på ledarsidorna. Gång på gång blir det fel med BLT, det spelar ingen roll hur tydlig man är, de väljer att skriva sådant som gynnar de politiska partier och åsikter som de själva står för – inte för att förmedla någon sanning. Detta kan man tycka är okej på ledarsidorna men det blir extra problematiskt när det är på nyhetssidorna.

Extra patetiskt blir det när man har en intervju med dem och de publicerar artikeln en månad senare, när ärendet redan sedan länge varit avgjort i fullmäktige och nyhetsintresset hos läsarna inte finns. Varför de gör så vet jag inte – men kanske för att få upp statistiken på speglingen av partierna.

Vi kommer fortsätta att vara positiva till flyglinjen och driva frågan, samtidigt som regionen och kommunerna måste komma överens om hur olika projekt finansieras så vi får en enhetlighet. Går man ifrån principer om finansiering, såsom i kollektivtrafiken, kulturen och skolan, kan det även komma att ske i andra områden där det finns stora gråzoner – exempelvis i vården. Det kommer bli osäkert och obegripligt om det inte tas fram en gällande princip i detta, och det är som bäddat för känslor av särbehandling och konflikter.

Björn T Nurhadi