Vår politik | Sverigedemokraterna i Karlshamn

Vår politik

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ och ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet samt sammanhållning.

Sverigedemokraternas ambition är att påverka beslutsfattandet på alla nivåer i samhället. Genom partiets historiska utveckling har vi haft både en stark såväl som kontinuerlig tillväxt. I valet 2010 valdes Sverigedemokraterna för första gången i Riksdagen och erhöll då 5,7 procent av riksdagsrösterna samt representation i 246 av landets 290 kommuner. Vid senaste valet 2014 fortsatte vår kraftiga tillväxt varpå Sverigedemokraterna idag innehar positionen som Sveriges tredje största parti. Våra kommunala företrädare finns invalda från norr till söder och vi blev näst största parti i hela 106 kommuner.

I ett antal kommunfullmäktigeförsamlingar har vi rollen som vågmästare mellan de traditionella, politiska blocken. Vi tar vår viktiga roll i svensk politik på största allvar och har för avsikt att på bästa sätt försöka förvalta det förtroende som väljarna har gett oss. I kommunpolitiken samarbetar vi med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

Sverigedemokraterna ägnar sig inte åt överbudspolitik, utan verkar för en ansvarstagande och långsiktigt hållbar ekonomisk politik, som skapar stabilitet och tillväxt.

När prioriteringar måste göras är det partiets uppfattning att behoven inom skola, omsorg och brottsbekämpning ska ges företräde.