Valnämnden | Sverigedemokraterna i Karlshamn

Valnämnden

I Valnämnden representerar Margaretha Lennarthsson och Thor Ströberg SD