Styrelse | Sverigedemokraterna i Karlshamn

Styrelse

Styrelsen för Sverigedemokraterna Karlshamn 2019

Ordförande: Tommy Strannemalm

Vice ordförande: Görgen Lennarthsson

Andre vice ordförande: Håkan Abramsson

Ledamot: Emma Eriksson, Ulf Lind

Ersättare: Ulrika Berggren, Alexander Karlsson

Valberedning:

Sammakallande: Greta Lennarthsson

Övriga ledamoter:

Britt Karlsson, Björn T Nurhadi, Robert Söderberg, Emma Andersson