Styrelse | Sverigedemokraterna i Karlshamn

Styrelse

Styrelsen för 2018

Ordförande: Tommy Strannemalm

Vice ordförande: Görgen Lennarthsson

Andre vice ordförande: Ulrika Bergren

Sekreterare: Mona Wettergren

Kassör: Ulf Lind

Ledamot: Gudrun Johansson

Ledamot: Björn T Nurhadi

Ledamot: Tommy Mikkelsen

Ledamot: Tor Ströberg

Ersättare: Jonas Lingvärn

Ersättare: Dan Andersson

Ersättare: Peter Bergren

Valberedning:

Sammakallande: Greta Lennarthsson

Övriga ledamoter:

Britt Karlsson, Maj Johansson