Styrelse | Sverigedemokraterna i Karlshamn

Styrelse

Styrelsen för Sverigedemokraterna Karlshamn 2019

Ordförande: Tommy Strannemalm

Vice ordförande: Görgen Lennarthsson

Andre vice ordförande: Håkan Abramsson

Ledamot: Emma Eriksson, Tor Billing

Ersättare: Mona Wettergren, Timo Viippola, Ulrika Berggren, Tommy Mikkelsen, André Nord.

Valberedning:

Sammakallande: Margareta Lennarthsson

Övriga ledamoter:

Britt Karlsson, Björn T Nurhadi, Robert Söderberg, Ulf Lind