Skattepengar till antidemokrater | Sverigedemokraterna i Karlshamn

Skattepengar till antidemokrater

Folkbildningsrådet erkänner att det finns idémässiga anknytningar mellan Ibn Rushd och Muslimska brödraskapet. Muslimska brödraskapet delar sin målbild med terrororganisationer som IS och Al Qaida genom att försöka implementera ett kalifat som ska gälla världen över. 
Kevin Ny, ordförande i kultur- och bildningsnämnden samt centerpartist berättar att man måste försäkra sig om att det verkligen är en terrororganisation innan man dömer ut någon. Muslimska brödraskapet har förvisso inte terrorstämplats av den svenska riksdagen (än) trots allt de har legat bakom internationellt men samtidigt är det flera länder som har terrorstämplat organisationen. Framförallt är det länder som drabbats av dem, till exempel Bahrain, Egypten, Saudi Arabien, Syrien och Ryssland.

Om organisationen är terrorstämplad eller inte av den svenska regeringen spelar egentligen inte någon större roll då anti-demokratiska organisationer aldrig ska få tillgång till våra skattepengar enligt oss Sverigedemokrater.
Region Blekinge har riktlinjer där det framgår att en organisation ska vara jämställd och arbeta för mångfald för att få regionalt bidrag. Inget av ovanstående är något Ibn Rushd vill uppnå då man bygger sina värderingar på en odemokratisk ideologi där bland annat Sharialagar förespråkas, helt enligt muslimska brödraskapets stadgar. 
Med den islamistiska ideologin utesluts allt ifrån muslimska grupper som Ahmadiyya och Shiamuslimer till andra religioner. Med den ideologi Ibn Rushd förespråkar har inte homosexuella någon plats i samhället eller kvinnor samma rättigheter som män. Detta bryter mot villkor som fullmäktige i regionen har beslutat om för man ska få bidrag men ändå hakar Kevin Ny upp sig på om Muslimska brödraskapet är en terrororganisation eller inte. 

Är det så att Kevin vill ändra i riktlinjerna så att dessa typer av organisationer ska få bidrag och att han nu går händelserna i förväg och därför beviljar dem skattebetalarnas pengar?

Sverigedemokraterna
Eva Sepsei, Olofström
Tommy Strannemalm, Karlshamn
Paul Cederholm, Karlskrona

https://www.sydostran.se/insandare/skattepengar-till-antidemokrater-37686ceb?fbclid=IwAR19Muo8QQSWSKJLCV7G4pUnEuEvOKitRo-_lh86O3sFF2qBTrPosPK0uH8