SD säger NEJ till skattehöjning i Karlshamn | Sverigedemokraterna i Karlshamn

SD säger NEJ till skattehöjning i Karlshamn

Några saker är självklara i livet för tillfället. Nyheterna rapporterar dag ut och dag in om Corona-krisen. Olika infallsvinklar om dödstalet, ekonomin, munskydd och en den eviga frågan ”ska vi ha rekommendationer eller förbud?”
Något annat som just nu är en självklarhet i lokala medier är insändare om den höjda skatten i Karlshamns kommun som den styrande koalitionen vill införa för att täcka de hål i sin budget som de själva har skapat. I djungeln av insändare, tyckare och ledare verkar man ha förbisett den mest basala frågan, är en skattehöjning en garant för en bättre välfärd och service för den enskilda medborgaren?
Svaret är nej. En skattehöjning är ingen garant för en bättre välfärd. Faktum är att den i många fall är kontraproduktiv och sänker standarden för kommuninvånarna och skrämmer företagarna. 
Det måste vara frestade för styrande politiker att höja skattesatsen. En enkel åtgärd på ett komplext problem. Frasen är välkänd och för den delen välanvänd. Det är nämligen så man definierar populism i en enda mening, även om populism är mer komplext i sig.  
Det finns över en miljon företag i Sverige där majoriteten av dem räknas som småföretag. Jobben som skapas i dessa företag genererar inte bara skatteintäkter utan även inkomster för enskilda individer, vilket båda bidrar till vår välfärd. En hög kommunalskatt har mycket svårare att knyta till sig nya företag på orten och dessutom ser vi att mindre företag har mycket svårare att växa under omnämnda omständigheter. Mindre företagande, mindre skatteintäkter. Mindre företagande, mindre jobbtillfällen. Att beskatta arbetstillfällen som man i längden gör med en ökad kommunalskatt hindrar expansion samtidigt som det största tillväxthindret enligt företagarna själva är svårigheten att hitta arbetskraft. En höjning utav skatten, där man tar ännu ett steg mellan att sudda ut den ekonomiska skillnaden mellan arbete och bidrag hjälper varken företagarna eller kommunmedborgarna. 
Istället för en skattehöjning bör Karlshamns kommun fokusera på kompetensutbildning som matchar företagens behov. Det finns många företag i kommunen som söker personal med rätt utbildning för just dem.
Enligt en rapport som Dagens Samhälle räknat på hade Sveriges kommuner kunnat spara in runt 52 miljarder per år på bättre upphandlingar. Vi tror inte Karlshamn sticker ut här i någon positiv mening utan att det finns ett behov att se över ekonomin internt istället för att bestraffa en dåligt skött kommun med en höjning av skatten. Samtidigt menar konsultföretaget WSP på att kommunerna kan spara in upp emot 40 miljarder på att kärnverksamheten effektiviserades. Om två år är det val och då kommer det finnas ett alternativ till den missköta ekonomin som nu florerar i Karlshamn. Ett alternativ som tror på effektivisering istället för höjning av skatter och förenklande för företagen istället för bestraffning.
Tommy Mikkelsen & Thor Ströberg
Sverigedemokraterna Karlshamn