Sverigedemokraterna i Karlshamn | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Karlshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

karlshamn

Karlshamn

Sverigedemokraterna Karlshamn
Box 108
375 22 Mörrum

Skicka e-post till oss
Tel: 0702679311

 • Budgetunderskott och återremiss

  Av Sverigedemokraterna Karlshamn den 15 maj, 2015
  0

  Yrkan på återremiss för reviderad budget 2015 med över och underskottshantering.

  Under maj månads kommunfullmäktige redogjorde den styrande koalitionen för ett budgetunderskott på hela 53 miljoner.

  Då koalitionen har ett och akut budgetunderskott på hela 53 milj kr vill Sverigedemokraterna att koalitionen redogör för hur denna situation kunnat uppstå, och hur denna situation har kunnat på en så kort tid som tre(!) månader.

  För att skattebetalarna ska kunna ha förtroende för att deras pengar förvaltas på bästa sätt och till deras gagn, krävs det att kommunen (genom styrande koalition) har en långsiktig, stabil budget som går ihop.
  När det nu visat sig att deras budget inte på något sätt uppnår självklara krav man bör ställa, är det av vikt att koalitionen redogör för sina allvarliga brister i sin budget och i de mål som ligger som grund.

  Då koalitionen valt att inte redovisa orsak utan endast verkan och resultat, uppstår oro att budgetrevideringen blir återkommande i framtiden.

  Att koalitionen redogör för skattebetalarna hur och varför det uppkomna och stora budgetunderskottet kunnat uppstå på tre månader.

  Sverigedemokraterna Karlshamn
  genom
  Tommy Strannemalm

 • Årsmöte och nyvald styrelse

  Av Sverigedemokraterna Karlshamn den 16 februari, 2015
  0

  Igår, 16/2, sammanträdde medlemmarna i Sverigedemokraterna Karlshamn för att genomföra 2015 års årsmöte.

  Ett trettiotal medlemmar var på plats för att få en genomgång av föreningens verksamhet, den ekonomiska berättelsen, samt för att välja en ny styrelsen som ska leda det organisatoriska och administrativa arbetet för verksamhetsåret 2015/2016. På plats var också Louise Erixon och Margaretha Forslund, Sverigedemokraterna Sölvesborg, för att leda mötet.

  Den nyvalda styrelsen ser ut enligt följande:

  Ordförande
  Tommy Strannemalm
  Vice Ordförande
  Tor Billing
  Kassör
  Bo Bogheim
  Sekreterare
  Görgen Lennarthsson
  Ledamöter
  Gudrun Johansson
  Mona Wettergren
  Ulf Lind
  Ersättare
  Daniel Paulsson
  Gertrud Solding
  Tommy Mikkelssen

  Vi vill passa på att tacka Henrik Gustafsson, avgående ordförande, för sina fyra år som ordförande för Sverigedemokraterna Karlshamn!

  Några bilder från årsmötet.

  Margaretha Forslund och Louise Erixon.

  Margaretha Forslund och Louise Erixon.

  Några av deltagarna.

  Några av deltagarna.

  Nyvalda styrelsen sammanträde för konstituerande möte.

  Nyvalda styrelsen sammanträde för konstituerande möte.

  Genom styrelsen
  Tommy Strannemalm

 • Korv och varm glögg

  Av Sverigedemokraterna Karlshamn den 22 december, 2014
  0

  Under lördag eftermiddag stod ett större gäng från Sverigedemokraterna i Karlshamn vid Karlshamns torg och delade ut korv och varm glögg. Trots mulet väder, och stor stress i dessa juletider, var det många trevliga människor som kom fram för att småprata.

  4

  Det har varit ett fantastiskt supervalår, som kan förlängas till ett megasuperår. Vi vill tacka er alla för ert stöd och för de stora framgångar vi skördat tack vare er!

  5

  God jul och ett gott nytt år.

  Genom styrelsen
  Tommy Strannemalm

 • Kommunfullmäktigesammanträde 1/12-14

  Av Sverigedemokraterna Karlshamn den 1 december, 2014
  0

  Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp har som ambition att efter varje kommunfullmäktige i korthet redogöra för de frågor som under respektive möte stuckit. Här nedan kan ni ta del av vår första återrapportering.

  Återrapportering 1/12-14

  Under kvällens sammanträde var bland annat frågan uppe om boende för asylsökande och för ensamkommande flyktingbarn. En fråga Sverigedemokraterna, som enda parti, är av en annan uppfattning än övriga partier i kommunen.

  Sverigedemokraternas bestämda uppfattning är att avtalen med Migrationsverken ska sägas upp. Samtidigt är vi idag i ett läge där staten kan köra över enskilda kommuner för att kunna fullfölja den okontrollerade invandring vi idag har. Med detta faktum som grund avsåg vi därför att verka för en rad förändringar kring de villkor som idag är både rådande och praxis. Detta genom att bland annat att införa åldersbestämmelse som ett krav.

  Nedan är vårt yrkande i sin helhet:

  Villkorsyrkande för ärende § 264 2014/3437
  Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige.

  I Blekinge har alla kommuner avtal om ensamkommande barn, I samtliga fall gäller det endast pojkar.
  Karlshamns kommun bör ställa sina platser till förfogande för endast flickor, som annars inte är representerade i länet. Flickor har även större skyddsbehov på grund av könsrelaterad karaktär som till exempel sexuella övergrepp och tvångsgifte.

  I migrationsverkets prognos för 2014 uppges att mellan 80 000 och 100 000 människor kommer till Sverige, Säpo har hittills varit inkopplade på 5000 ärende, av dessa har Säpo fram till nu sagt nej till 21 personer som sökt asyl och ytterligare 24 personer som redan haft uppehållstillstånd, men ansökt om svenskt medborgarskap. Totalt 45 avslag. Under 2013 avstyrkte Säpo 52st.

  I de flesta fallen handlar det om personer de bedömt som ”säkerhetsrisker”. Personer som har misstänkta kopplingar till islamistiska terrorgrupper som Islamiska staten. Hur skyddar vi vårt samhälle mot att det smyger sig in terrorister bland alla dessa människor som uppger att de flytt från krig och förtryck?

  Säkerhetspolisens yttranden i asyl- och medborgarskapsärenden är inte formellt bindande för Migrationsverket. Men i praktiken fäller de nästan alltid avgörandet. Nästan alltid.. Förra året kom 2 657 ensamkommande flyktingbarn till Sverige, varav 18 procent nekades asyl.

  Sverigedemokraterna anser att säkerheten för våra medborgare och de ensamkommande barn med ärligt uppsåt bör prioriteras och yrkar på att Karlshamns kommun ställer följande villkor i avtal och överenskommelser med migrationsverket.

  Att identitet på samtliga mottagna personer är känd.
  Att ålder på samtliga mottagna personer är fastställd.
  Att platserna i boenden i Karlshamns kommun gäller endast flickor.

  Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp
  genom gruppledare Tommy Strannemalm

 • Regeringens attack mot landsbygden

  Av christopher.larsson den 3 november, 2014
  0

  attack på landsbygden

  Svenska lantbrukare är en stor förlorare i Regeringens budget. Istället för att underlätta för en yrkeskår som är under enorm konkurrens från utländska jordbrukare och dras begränsad lönsamhet så väljer regeringen att lägga ytterligare ekonomiska snaror för att minska lönsamheten.

  Anders Forsberg lantbrukspolitisk talesperson kommenterar regeringens budget ”Regeringen har i sin budget lyft fram ett förslag kring en ny livsmedelsstrategi, men utredningar och strategier i all ära, det svenska jordbruket och landsbygden behöver framtidstro och optimism för att kunna utvecklas.”

  Sveriges lantbrukare förtjänar bättre – på riktigt.