Sverigedemokraterna i Karlshamn | Sida 4

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Karlshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

karlshamn

Karlshamn

Sverigedemokraterna Karlshamn
Box 108
375 22 Mörrum

Skicka e-post till oss
Tel: 0702679311

 • Budgetförslag 2016

  Av Sverigedemokraterna Karlshamn den 3 september, 2015
  0

  sdbudgetfront

  Karlshamn är fantastiskt. Vår kommun har allt ifrån skog och jordbruk i norr till en fantastisk skärgård i söder. Vi har ett sjukhus som ligger strategiskt bra till som ett nav i västra Blekinge i direkt kontakt till E22. Dessutom har vi en del av BTH i Karlshamn som gör att staden blir attraktiv för såväl som för företagare till för folk som vill bo på en plats som vill ha nära till allt, men som inte har de problem som en större stad har. Karlshamn har tills nu varit en välskött kommun, men tyvärr är detta påväg att förändras.

  Sverigedemokraterna Karlshamn budget 2016

 • Se över närtrafiken

  Av Sverigedemokraterna Karlshamn den 2 september, 2015
  0

  Under gårdagen(1/9-15) mottog Sverigedemokraterna Karlshamn ett mail från en invånare som bor och verkar i utkanten av kommunen. Förfrågan gjorde gällande att de har fört en dialog under en längre tid vad gäller närtrafiken i kommunen. Man har under ett år åberopat likabehandlingsprincipen och försökt få till stånd en möjlighet för dem att också framgent som familj bo och verka i utkanten av kommunen.

  Idag, vid region Blekinges styrelsesammanträde, la vi i egenskap av ledamöter, fram en motion i ärendet. Vid nästkommande sammanträde kommer beslut att fattas och då kommer vi som står upp för att hela Sverige ska leva, göra vad vi kan för att få igenom följande förslag(se bifogad fil här nedan). För oss som parti, som står upp för en levande landsbygd, är det en självklarhet att rösta för. Vi lovade våra väljare i valet 2014 att föra deras talan, en uppgift vi ödmjukt välkomnat och välkomnar.

  Motion angående att se över öppen närtrafik 20150902

 • Alla ska våga le!

  Av christopher.larsson den 24 augusti, 2015
  0

  tandlakare-jpg

  ”Ska man verkligen behöva dra ut sina tänder för att man inte har råd att gå till tandläkaren i vårt Sverige år 2015?”, skriver Carina Herrstedt (SD) och Per Ramhorn (SD).

  I veckan rapporterades i P1 Morgon om att tandhälsan hos Sveriges befolkning blir allt sämre. Tidigare i år rapporterades det också om att tandhälsan varierar mellan olika stadsdelar i Stockholm vilket är kopplat till hur välmående de olika stadsdelarna är och utsatta områden sticker ut med sämst tandhälsa.

  Tandhälsan har blivit en klassfråga eftersom det är många som inte har råd att gå till tandläkaren.

  Vi sverigedemokrater reagerar starkt varje gång som vi ser tecken på att välfärden monteras ned. Att tandhälsan har blivit en klassfråga är oroväckande eftersom tänder är en så viktig del av kroppen.

  Vi vill främja en god munhälsa då den är viktig även för den allmänna hälsan och ser allvarligt på de höga kostnaderna för tandvården.

  Det är mycket kostsamt att gå till tandläkaren vilket gör att många personer avstår eller går mindre ofta än vad de egentligen skulle vilja och borde göra.

  Försäkringskassans utvärdering 2012 av det statliga tandvårdsstödet visade att det under 2009-2011 var knappt 60 procent av befolkningen som årligen besökte tandvården.

  Tandvårdsreformen som genomfördes 2008 var bra men bara ett steg på vägen.

  Det var med ambitionen att förbättra det nuvarande tandvårdssystemet som vi 2013 ställde oss bakom ett tillkännagivande i riksdagen i vilket riksdagen gav regeringen i uppdrag att utvärdera tandvårdsstödet.

  Vi välkomnar därför den utvärdering av reformen som snart kommer presenteras som ska visa på vad som behöver göras för att uppnå de ursprungliga målen i reformen om bättre tandhälsa.

  Det är tydligt att mycket mer behöver göras. Även ifall tandvården i sig skiljer sig från övriga sjukvården – genom finansiering, organisation och styrning – så ser vi munnen som en del av kroppen.

  I dagsläget är tandvårdsbidraget utformat i tre olika intervaller beroende på åldersgrupp. Åldersgruppen 30-74 får 150 kronor per år och från 75 år och uppåt får man 300 kronor per år.

  Vi har därför föreslagit att vi vill justera den övre gränsen så att alla ålderspensionärer från 65 år medges den högre bidragsnivån. Detta förslag innebär en satsning på 160 miljoner per år och skulle få en positiv effekt för ca 800 000 pensionärer.

  Detta är ett steg för att möjliggöra för fattiga pensionärer att besöka tandläkare.

  Vi vill fortsätta att verka för att det blir mindre kostsamt att gå till tandläkaren.

  På sikt är det naturligt att tandvårdskostnaderna ska ingå i högkostnadsskyddet eftersom det finns klara samband mellan dålig munhälsa och olika sjukdomar.

  När det är ekonomiskt möjligt och finns utrymme till det i budgeten bör tandvården ingå i sjukvårdens ekonomiska system. I nuläget är det dessvärre inte ekonomiskt möjligt.

  Det är dags att vi vågar tala om att både föregående och nuvarande regeringens felaktiga prioriteringar av skattepengar får konsekvenser. Ska man verkligen behöva dra ut sina tänder för att man inte har råd att gå till tandläkaren i vårt Sverige år 2015?

  Det är ett tydligt tecken på försämringar som vi inte anser är värdigt ett land som Sverige.

  Vi kommer att göra omprioriteringar ifrån exempelvis integrationsområdet för att kunna satsa på välfärden, som exempelvis tandhälsan, om vi kommer till makten.

  Varför satsar inte Socialdemokraterna inte mer på detta område nu när de sitter i regeringen och har chansen? Det är förvånansvärt tyst ifrån dem om detta ämne.

  Vi lovar inte allt till alla men vi vill satsa mer på tandvården – alla ska våga le, inte bara de som har en tjock plånbok.

  • Carina Herrstedt (SD) och Per Ramhorn (SD)
 • Rapport från KF

  Av Sverigedemokraterna Karlshamn den 18 juni, 2015
  0

  För några månader sedan skrevs avtalet med migrationsverket om och antalet platser utökades inom kommune. Detta var något som Sverigedemokraterna motsatte sig redan då och en rad argument lades fram från vårt parti. Trots ett stort budgetunderskott sedan årsskiftet, på hela 60 miljoner kronor, innebär det att en omfördelning av alla resurser inom kommunen sker till förmån för migrationsrelaterade utgifter.

  Budgetrevideringen är inte klar men trots det väljer de styrande att ytterligare öka kostnaden för kommunens skattebetalare. Man har nu i kommunfullmäktige bifallit en ytterligare ökning av mottagandet av asylsökande till kommunen som idag ska hålla ett eget boende för 165 personer.

  Budgetrevideringen är inte ens klar, och de styrande väljer ändå att ytterligare öka kostnaden för kommunens skattebetalare. Utöver detta har Migrationsverket stora förläggningar i Karlshamn. Som alla nog känner till bidrar bara Migrationsverket under de två första åren med ekonomiska resurser. Ekonomiska resurser som inte på något sätt täcker alla utgifter under denna tvåårsperiod. Vilket naturligtvis innebär att kostnaden faller på kommunens skattebetalare.

  Samtliga partier röstade bifall, utom Sverigedemokraterna som yrkade avslag till att ytterligare öka kommunens kostnader för mottaganden av migranter.

  Enligt kommunens ekonomichef blöder kommunen med 5 miljoner kronor i månaden. Trots detta var vi det enda partiet som yrkade avslag.

  Också i Karlshamn är Sverigedemokraterna numer det enda oppositionspartier.