Sverigedemokraterna i Karlshamn | Sida 4

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Karlshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

karlshamn

Karlshamn

Sverigedemokraterna Karlshamn
Box 108
375 22 Mörrum

Skicka e-post till oss
Tel: 0702679311

 • Pressmeddelande med anledning av sydöstrans beslut att aldrig publicera SDs annonser.

  Av christopher.larsson den 2 mars, 2016
  0

  PRESSMEDDELANDE 2016-03-02

  Sydöstrans missgynnande – ett demokratiskt problem

  SD Blekinge och SD Karlskrona valde i slutet på februari att tillsammans finansiera annonser i de båda lokaltidningarna BLT och Sydöstran. En annons som fokuserade på invandringens kostnader togs fram men båda tidningarnas chefsredaktörer valde då att förvägra oss publicering.

  SD valde då att ta fram en ny annons med fokus på att få sympatisörer att bli medlemmar. Trots att det fanns muntliga avtal om publicering med säljaren som företräder båda tidningarna och trots att annonsen inte ens innehåller något politiskt budskap valde Sydöstran att bryta avtalet. Samma dag som annonsen skulle ha publicerats (2/3) skrev Gunnar Svensson, chefsredaktör hos Sydöstran, en krönika där han förklarade att hans tidning konsekvent kommer förvägra Sverigedemokraterna publicering av annonser.

  – Omkring 20 procent av väljarna röstade på vårt parti år 2014 och nu signalerar en av de större tidningarna att deras röster inte gills. Givetvis är det frustrerande att media använder sin enorma makt till att särskilt missgynna vissa partier. När spelreglerna för de som vill attrahera väljare är olika ställs vi inför ett stort demokratiskt problem – och då är vi ute på en farlig väg, säger Christopher Larsson (SD) och fortsätter:

  – Vi får säkert fler medlemmar nu än vad vi hade fått om Sydöstran hade publicerat annonsen, men det spelar ingen roll för det är bara en kortsiktig vinst. Långsiktigt är sådana här maktmissbruksmetoder skadliga för oss.

  Även partiets distrikt SD Blekinge reagerar på det som hänt:

  – Jag tror inte att något parti hade velat bli behandlade såhär och hade det hänt så hade vi sett det som vår demokratiska plikt att säga ifrån. Därför vädjar vi nu till de övriga politiska partierna att markera för demokratins skull, säger Margareta Forslund, ordförande för SD i Blekinge

  För mer information:
  Louise Erixon
  louise.erixon@sd.se

 • Svar på insändare av Manhammar, Jeppson och Svensson. Sydöstran 2016-02-05

  Av christopher.larsson den 9 februari, 2016
  0

  Hur kan ni se slutet på ungdomsarbetslösheten?

  Genom att göra en sökning på Arbetsförmedlingens hemsida noterar vi att det nu finns 498 lediga jobb i Blekinge – och att de flesta riktas till högutbildade. Samtidigt vittnar Migrationsverkets senaste prognos för i år om att kanske 140 000 nya asylsökande beräknas komma till Sverige. Hos SCB framgår att ca 40 % av de utlandsfödda kvinnorna och ca 35 % av männen saknar sysselsättning efter 17 år(!) i landet. Varje dag kommer fler personer som ska ha bostäder, utbildning, sjukvård, tandvård, arbetsmarknadsåtgärder och försörjning. Detta i en välfärdsstat vars system på många håll redan kollapsat.

  Skribenterna är inte lite självbelåtna när de anser sig ha hittat lösningen på ungdomsarbetslösheten vars siffror (beroende på hur man räknar) pekar på runt 29 %. Genom att satsa 67 miljoner kronor på de gymnasiala yrkesutbildningarna anser de sig kunna rädda situationen. Dessa ”quick-fix-lösningar” på strukturella problem är symptomatiska med Socialdemokraternas luftslottspolitik och att dess företrädare ens överväger att skryta om dem framstår bara som pinsamt.

  För att sätta de 67 miljoner kronorna som S satsar för att minska ungdomsarbetslösheten i relation till annat kan nämnas några av dess satsningar för att få gruppen nyanlända i arbete. Under en 4-årsperiod satsar de mer än 1,6 miljarder kronor på snabbspår till arbetsmarknaden för nyanlända invandrarare. De satsar 472 miljoner kronor för att Arbetsförmedlingen snabbare ska etablera nyanlända på arbetsmarknaden. De satsar 21 miljoner kronor på fler tolkar för invandrare. De satsar ytterligare 100 miljoner kronor på SFI. De har mage att öronmärka platser på yrkesutbildningen till utlandsfödda – platser som aldrig någonsin blir tillgängliga för svenskfödda. Och som att inte detta vore nog prioriterar de instegsjobb vilket innebär att en arbetsgivare kan få 80 % av lönekostnaderna i bidrag om man anställer en nyanländ. Denna orättvisa polariseringspolitik exkluderar svenskar och skapar motsättningar i samhället.

  Till skribenterna vill vi bara säga såhär: Det finns ingen snabblösning för att få bukt med ungdomsarbetslösheten, utan strukturella åtgärder krävs för att förbättra sysselsättningen. Viktigast av allt är ett invandringsstopp för att ge samhället andrum att ta itu med den massarbetslöshet som finns. Sänkt åldersgräns på starta eget-bidraget med längre utbetalningstid, fler lärlingsjobb, fler undantag från turordningsreglerna och sänkt arbetsgivaravgift för små företag är andra åtgärder som skulle stimulera jobbskapandet.

  Manhammar, Jeppsson och Svensson hävdar sig se slutet på ungdomsarbetslösheten. Att de befinner sig i en fantasibubbla råder det ingen tvekan om. Vi välkomnar dock herrarna och damen tillbaka till verkligheten – där vanligt folk befinner sig – närhelst de känner sig redo.

  Christopher Larsson
  SD Karlskrona

  Louise Erixon
  SD Sölvesborg

  Göran Eklund
  SD Karlskrona

   

 • SD Karlshamn har valt ny styrelse för 2016

  Av christopher.larsson den 31 januari, 2016
  0

  Årsmöte 2016-01-31 Karlshamns rådhus

  Det var ett glatt och positivt möte med många frågor från intresserade medlemmar om allt från ung svenskarna till SD kvinnor, mötet hölls av vår eminente RO  Anders Olin som gjorde ett bra jobb. Vid hans sida fanns Christopher Larsson som förde protokollet. Christopher höll även ett föredrag som handlade hur vi ska förbereda oss för att leda Karlshamn efter 2018 vilket var mycket uppskattat.

  Nedan finner du den nyvalda styrelsen,

  Ordförande                Tommy Strannemalm Omval
  Vice Ordförande      Görgen Lennarthsson Nyval

  Ledamot                    Bo Bogheim Omval
  Ledamot                    Gudrun Johansson Omval
  Ledamot                    Mona Wettergren Omval
  Ledamot                    Ulf Lind Omval
  Ledamot                    Irene Jansson Nyval

  Suppleant                 Gertrud Solding Omval
  Suppleant                 Tommy Mikkelsen Omval
  Suppleant                 Daniel Paulsson Omval

  Revisor                      Rod Mandenius Omval
  Revisor                      Christer Leksell Omval
  Ers Revisor               Nicolas westrup Omval

 • Budgetförslag 2016

  Av Sverigedemokraterna Karlshamn den 3 september, 2015
  0

  sdbudgetfront

  Karlshamn är fantastiskt. Vår kommun har allt ifrån skog och jordbruk i norr till en fantastisk skärgård i söder. Vi har ett sjukhus som ligger strategiskt bra till som ett nav i västra Blekinge i direkt kontakt till E22. Dessutom har vi en del av BTH i Karlshamn som gör att staden blir attraktiv för såväl som för företagare till för folk som vill bo på en plats som vill ha nära till allt, men som inte har de problem som en större stad har. Karlshamn har tills nu varit en välskött kommun, men tyvärr är detta påväg att förändras.

  Sverigedemokraterna Karlshamn budget 2016

 • Se över närtrafiken

  Av Sverigedemokraterna Karlshamn den 2 september, 2015
  0

  Under gårdagen(1/9-15) mottog Sverigedemokraterna Karlshamn ett mail från en invånare som bor och verkar i utkanten av kommunen. Förfrågan gjorde gällande att de har fört en dialog under en längre tid vad gäller närtrafiken i kommunen. Man har under ett år åberopat likabehandlingsprincipen och försökt få till stånd en möjlighet för dem att också framgent som familj bo och verka i utkanten av kommunen.

  Idag, vid region Blekinges styrelsesammanträde, la vi i egenskap av ledamöter, fram en motion i ärendet. Vid nästkommande sammanträde kommer beslut att fattas och då kommer vi som står upp för att hela Sverige ska leva, göra vad vi kan för att få igenom följande förslag(se bifogad fil här nedan). För oss som parti, som står upp för en levande landsbygd, är det en självklarhet att rösta för. Vi lovade våra väljare i valet 2014 att föra deras talan, en uppgift vi ödmjukt välkomnat och välkomnar.

  Motion angående att se över öppen närtrafik 20150902