Sverigedemokraterna i Karlshamn | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Karlshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

karlshamn

Karlshamn

Sverigedemokraterna Karlshamn
Box 108
375 22 Mörrum

Skicka e-post till oss
Tel: 0702679311

 • Kyrkovalet närmar sig med stormsteg

  Av christopher.larsson den 12 april, 2016
  0

  Hej alla, SD behöver dig! Är du medlem i svenska kyrkan? eller kan tänka dig att bli det igen för att representera oss i kyrkovalet 2017, hör av dig! skriv ett mejl till blekinge@sd.se om du har frågor eller funderingar. All information finner du annars i länken nedan.

  Kandidathandlingar SD val 2017 – 2018

 • SD säger nej till ensamkommande i Kyrkskolan

  Av Sverigedemokraterna Karlshamn den 31 mars, 2016
  0

  Inget boende för ensamkommande i kyrkskolan i Asarum!

  Verksamheten för ensamkommande unga utökades i stor utsträckning under hösten 2015 och omfattar idag ca 125 personer. Under hösten har två nya HVB-enheter öppnats, samtidigt som övriga partier anser att de vill ta emot ännu fler asylsökande. Därför anses nu kyrkskolan vara ett alternativ för att öka mottagandet.

  Planerna är att bygga om lokalerna för att kunna erbjuda ytterligare 25 boendeplatser. Sverigedemokraterna är det enda parti som ställer sig emot beslutet att inriktningen på byggnaden ändras från skolverksamhet till verksamhet för ensamkommande.

  Enligt regionala kulturmiljöprogrammet beskrivs området som en tätortsmiljö med inslag av värdefull äldre kulturhistorisk bebyggelse knuten till området kring kyrkan. Den gamla kyrkskolan är ett exempel på bygdens tegelarkitektur från seklets början. Inte heller länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att det inte
  finns några kulturvärden i byggnaden. De anser att försiktighet bör råda varför de lämnat restriktioner för ombyggnaden.

  Vår bedömning är dock tyvärr att dessa restriktioner inte kommer beaktas hos kommunen. Kulturvärden och dess betydelse för kommande generationer är nämligen ingenting som övriga partier antytt att de kommer prioritera i frågan.

  Svensk välfärd är åsidosatt, satsningar på bostäder sker i en oacceptabelt låg nivå och landets pensionärer får det alltjämt sämre. Det är därför anmärkningsvärt att det inte finns något ekonomiskt stopp för vad svensk invandringspolitik får kosta. Lika anmärkningsvärt är det att man inte beaktar att massinvandringen skapar samhällsförändringar i form av splittring och segregation. Vi kommer göra allt inom ramen för vår demokratiska förmåga för att försöka stoppa fler asylboenden, ankomstboenden och boenden för ensamkommande i vår
  kommun.

  Om vi inte driver på för kursändring tvingas vi gå med på ytterligare nedmonteringen av välfärden och det tänker vi aldrig göra. Aldrig.

  Sverigedemokraterna Karlshamn
  Tommy Strannemalm

 • Ny distriktsstyrelse utsedd 2016-03-13

  Av christopher.larsson den 14 mars, 2016
  0

  Sverigedemokraterna Blekinge valde ny styrelse

  Margareta Forslund fortsätter sitt framgångsrika arbete även för ett effektivare och mer demokratiskt distrikt även 2016-2017, hon får sällskap av några nya men även gamla styrelseledamöter och ersättare. Margareta fick idel lovord på distriktsårsmötet som hade mer än 100 röstberättigade Sverigevänner på plats i Karlshamns rådhus. Jimmie Åkesson pratade med oss om sin otroliga resa genom norra Sverige där de gått ”man ur huse” för att lyssna på och träffa honom. Niklas Nyström från ungsvenskarna, SDU berättade om deras arbete i distriktet och på riks. Slutligen var det en fantastisk smörgåstårta som bjöds alla närvarande medlemmarna vilka lät sig väl smaka.

  nya ds

  Ordförande                             Margareta Forslund
  Vice Ordförande                     Nicolas Westrup
  Andre vice Ordf                      Christopher Larsson
  Kassör                                     Rod Mundenius
  Sekreterare                              Bengt Johansson
  Ledamot                                   Björn T Nurhadi
  Ledamot                                   Henrik Gustafsson
  Ledamot                                   Willy Salomonsson
  Ledamot                                   Ylva Olsson
  Ersättare                                  Peter Thyrén
  Ersättare                                  Göran Eklund
  Ersättare                                  Camilla Karlman