Sverigedemokraterna i Karlshamn | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Karlshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

karlshamn

Karlshamn

Sverigedemokraterna Karlshamn
Box 108
375 22 Mörrum

Skicka e-post till oss
Tel: 0702679311

 • Sverigedemokraterna rustar inför valet 2018

  Av tommy.strannemalm den 13 juni, 2018
  0

  Några foldrar av Sverigedemokraternas breda politik levererades idag, vår lokala folder kommer snart från tryckeriet och vi är väl rustade inför valet. SDKarlshamns lokala valmanifest, mandatperiodens budgetar, insändare och motioner hittas på hemsidan under fliken ”vår politik”

 • Nordstream2

  Av tommy.strannemalm den 29 januari, 2017
  0
  På tisdag säger vi nej till Ryssland
  På tisdag avgör Kommunstyrelsen om huruvida det Schweiziska bolaget Nordstream 2 (som kontrolleras av Gazprom) ska få lagra rör i Karlshamn eller inte.
  I vårt ställningstagande har vi lagt stor vikt vid vad försvarsmakten haft för synpunkter i frågan. Därutöver har vi inte sett någon anledning att tvivla på att riksdagens försvarspolitiska utskott har belägg för sina rekommendationer – detta eftersom de har mer information om det säkerhetspolitiska läget än vad våra kommunpolitiker har.
  En orolig omvärld gör att läget i Sverige och Europa kan förändras fort.
  Det är då viktigt att man i politiska sammanhang beaktar risken att Sverige kan dras in i konflikter och att främmande makt med största sannolikhet planerar möjliga framtida aktioner mot vårt land.
  Vi vet att Ryssland sysslar med signalspaning mot Sverige, och även om många ryska skepp besöker hamnen redan idag vore det naturligtvis en fördel att kunna kontrollera en del av själva hamnområdet.
  Vi vet dessutom att Ryssland har militära ambitioner i Östersjöområdet. I händelse av konflikt är det givetvis en enorm fördel för Ryssland om de redan har tillgång till en hamn där man kan placera militär utrustning i förväg.
  Sverigedemokraterna är inte villiga att ta den risken.
  Att inrätta affärsförbindelser med detta bolag innebär också ett kraftigt underlättande för ryska staten i dess brutala utrikespolitik.
  Denna politik kan inte beskrivas som annat än aggressiv, expansiv och destabiliserande mot såväl Baltikum och Ukraina som mot Syrien.
  Ett ja på tisdag skulle innebära en kraftigt utökad möjlighet för Ryssland att leverera gas direkt till Tyskland – utan att denna först måste passera genom Östeuropa.
  Detta skulle ge dem ett geopolitiskt övertag mot dess tidigare satellitstater eftersom de då inte längre kan förhandla om priser för att låta gasen passera.
  För oss är det viktigt att markera mot en regim som ockuperar andra länder och bedriver ekonomiska påtryckningar som destabiliserar det säkerhetspolitiska läget i Ukraina samt i förlängningen Europa.
  Vi kommer aldrig att stödja Vladimir Putins (eller annan federal makts) globala maktambitioner.
  Karlshamns hamn är en kommersiell hamn med frekvent handel som ger inkomster till kommunen vilket i förlängningen gynnar medborgarna.
  Att kortsiktigt öka kommunkassan får dock inte gå före rikets säkerhet eller de moraliska aspekterna i frågan.
  Vi Sverigedemokrater menar att vår kommun inte kan blunda för regeringens och försvarsmaktens varningar.
  Vi kan inte blunda för andra länders utsatthet kopplat till Ryssland. Därför vill vi vädja till den styrande koalitionen att också de röstar nej på tisdag.
  Tommy Strannemalm (SD) Gruppledare Karlshamn
 • Utbildning för intresserade blivande kommunpolitiker

  Av christopher.larsson den 17 oktober, 2016
  0

  Torsdagen den 20 oktober kommer vår riksombudsman Anders Olin till Karlshamn för att utbilda oss. Frågor kan mejlas till blekinge@sd.se.
  Utbildningen riktar sig till alla som vill bli politiskt aktiva för SD i Blekinge län.
  Ingen anmälan krävs! Vi bjuder på kaffe

  Tid: Klockan 18:30
  Plats: Karlshamns rådhus
  Ämne: Den politiska verktygslådan

  10303372_1492499090979157_7317456454347926605_n