Omsorgsnämnden | Sverigedemokraterna i Karlshamn

Omsorgsnämnden

I Omsorgsnämnden representerar Gudrun Johansson, Thor Ströberg, Emma Eriksson och Tommy Mikkelsen SD.