Med en sverigedemokratisk politik hade fler överlevt | Sverigedemokraterna i Karlshamn

Med en sverigedemokratisk politik hade fler överlevt

Insändaren publicerades i BLT 2020-07-26

Med en sverigedemokratisk politik hade fler överlevt

På grund av coronapandemin valde regeringar runt om i världen med råd från motsvarande Folkhälsomyndigheten i Sverige att stänga ner affärsverksamheter och begränsa kollektivtrafiken.
För att begränsa spridningen av viruset och med utgångspunkt i att rädda så många liv som möjligt infördes kraftiga restriktioner så som utegångsförbud. Med detta stängda restauranger och butiker, vilket självfallet fick ekonomiska konsekvenser.

Sveriges utgångspunkt är istället en outtalad flockimmunitet samt att rädda ekonomin.
Trots denna unika strategi genom att hålla i stort sett alla verksamheter öppna visar det sig att Sveriges ekonomi kommer att backa ungefär lika mycket som resten av världen. Något Riksbanken förutspådde redan i juni. Ser vi vidare på Nordeas korttransaktioner inom Sverige så ser vi att de inte är fler än i resten av Norden vilket bekräftar Riksbankens prognos.

Sverigedemokraterna på nationell nivå var tidigt ute efter att följa resten av världen med utgångspunkt i att fokusera på att rädda liv. Vi hade som förslag redan i början av mars att försiktighetsprincipen skulle råda. Vi hade även krav i början av pandemins framfart att krav på munskydd skulle vara obligatoriskt inom äldrevården. Något som avvisats och med det krävt tusentals liv. Ur ett ekonomiskt perspektiv har Sverigedemokraterna krävt en obligatoriskt A-kassa vilket vi ville utveckla ytterligare under coronakrisen genom höjt tak.

I en anpassning till Sveriges valda strategi har vi i Sverigedemokraterna Region Blekinge haft uppe som förslag att bidra med handsprit och engångshandskar till dagligvaruhandeln för kunder att bruka. Ett annat initiativ är att varannan rad på bussarna stängs av. Vi drev på om att äldreboenden borde ha tillgång till egna syrgasmaskiner. Detta då äldre från äldreboenden oftast inte behandlas på sjukhus utan på boenden i kommunen. Man bör även ta efter Sölvesborgs kommun som tidigt införde krav på munskydd vid kontakt med äldre, något som WHO förordar.

Med en Sverigedemokratisk förd politik hade fler haft möjligheten att fortsätta träffa sin mormor och morfar, farmor och farfar. Sin far, sin mor och sin förlorade vän.

Sverigedemokraterna

Angelika Bengtsson, Riksdagsledamot

Camilla Karlman, Region Blekinge

Fredrik Thomasson, Karlskrona

Carina Aulin, Ronneby

Tommy Mikkelsen, Karlshamn

Max Nielsen, Olofström