Kulturnämnden | Sverigedemokraterna i Karlshamn

Kulturnämnden

I Kulturnämnden representerar Mona Wettergren och Britt Karlsson SD