Hänt i Teknik och Fritidsnämnden | Sverigedemokraterna i Karlshamn

Hänt i Teknik och Fritidsnämnden

20190320

Ärendet 6: avgifter Väggabadet.
SD yrkade på att avgiften för inträde för barn 3-11 år uppgår till 0 kr i vuxen betalande sällskap, dock max 2 barn/ vuxen.

Ärende 13: Årskort för barn. SD yrkar på att att-satsen stryks i sin helhet, alltså ingen årskortsavgift för den åldern.
SD fick bifall från L,M och KD, dock förlorade vi med 5 mot 6 efter votering och SD reserverade sig mot beslutet.

Det är SDs politik att alla barn ska kunna lära sig simma, föräldrars ekonomiska situation får inte hindra barnens simkunnighet. En drunkningsolycka är en för mycket och detta kan inte räknas i kronor och mynt.

Ärende motion om P-skiva

SD biföll Ls motion om p-skiva, dock blev denna nedröstad av koalitionen. SD vill underlätta tillgängligheten till stadskärnan för alla, handeln är beroende av kunder och stadskärnan är beroende av handeln. Karlshamn är till stor del en landsbygdskommun där merparten är beroende av bilen.

 

Januari

SD biföll koalitionens bifall om att förvaltningschefens önskan i vilka områden hon förordnade behövde medel från första budget utdelningen, dock yrkade SD på en ökning till koalitionen förslag på 100000 till 500000kr, uppdateras..