Det är inte konstigt att Karlshamns kommun har en jumboplats när det kommer till företagsvänlig kommun | Sverigedemokraterna i Karlshamn

Det är inte konstigt att Karlshamns kommun har en jumboplats när det kommer till företagsvänlig kommun

Karlshamns kommun ligger bland de sämsta i Sverige när det kommer till rankingen om företagsklimat i kommunerna, vilket de styrande politikerna själva inte verkar förstå orsaken till.
Det är inte en orsak utan många små, som tillsammans bildar en helhet. Här belyses ännu ett exempel.

Vi har abonnerat på en tunna för trädgårdsavfall, från Jonssonbolaget, under många år. Bra pris mycket fin service och fler tömningar än VMABs alternativ.
För ett tag sedan fick vi hem ett brev om att dom inte längre fick erbjuda den tjänsten!
Trädgårdsavfall är nämligen hushållsavfall och skall ingå i den befintliga utförarens tjänst.
Men hör och häpna, då skall vi alltså tvingas att betala till Vmab utan valmöjlighet. Man får inte kasta det i fraktion för restavfall, man kan inte längre kasta det på Tubbaryd, utan man måste alltså skaffa en särskild tunna från VMAB.
Eller köra ända ut till Mörrum för att kunna kasta det.
Man har alltså försämrat möjligheten att kasta trädgårdsavfall i Karlshamn, man gör så att privat företagsamhet stryps, och inte kan man väl räkna med att taxan för avfall nu kommer att minska med tanke på att man inte kan lämna detta på Tubbaryd.
Med tanke på miljö vill man ju inte behöva köra ända ut till Mörrum, och inte som många gör, kasta det i anslutning till skog. Vilket såklart är förbjudet.

Är detta bara en del i en större plan att dra in mer pengar till VMAB för att reda ut underskottet som inte kan redovisas, i vilket fall som, så bidrar det inte till ett bättre företagsklimat eller att man låter folk välja var de skall använda sina skattade pengar.

 

Lars Olsson

Sverigedemokraterna Karlshamn

 

2020-06-11