Arbetsgrupp | Sverigedemokraterna i Karlshamn

Arbetsgrupp

Sverigedemokraterna i Karlshamn har en ”arbetsgrupp” som är en form av tankesmedja i vilken alla medlemmar är välkomna att delta. Tanken bakom är att SDKarlshamn ska komma så nära väljarna som möjligt och att ge alla medlemmar inflytande i den politiska verksamheten.

Vi tror att den som har bästa förslagen på lösningar till problemen, eller ”utmaningar” som det så gärna kallas på PK-språk, är den som lever nära dessa. 3962 röster i valet fördelat på nio mandat innebär att varje mandat talar för 440 människors vägnar, inte sina egna alena. Problem uppstår ofta i en enskilds persons omgivning och SD är kända för att se klarsynt och belysa problem redan innan de blir allvarliga.

Vi är inte allsvetande eller ofelbara utan tar gärna emot synpunkter från våra väljare, allt för att driva den bästa politiken för Karlshamn och vårt land. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida.